Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání územního výboru ČSCH Znojmo konaného dne 18.4.2018 v 16h v penzionu Blanka

20. 4. 2018

 

Zápis ze zasedání územního výboru  ČSCH Znojmo  konaného dne

18.4.2018 v 16h v penzionu Blanka

Program schůze :

1. zahájení

2. volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. zhodnocení uplynulého volebního období

4. volba předsedy, jednatele, ekonoma a předsedy kontrolní komise

5. diskuse

6. usnesení

7. závěr

 Přítomni: za předešlý výbor -  Ing. Z. Kopřiva, B. Humpolík, R. Jelen, J. Pelikán, J. Vlček, V. Heler.    

 Členové stávajícího výboru -    A. Stehlík, A.Košarková, Ing. R. Novotný,    J. Mucha, M. Kročil, J. Závadová, K. Pavlů, L. Čajková Pecháčková .

Přizván : předseda sekce exotářů : M.Pokorný

 Omluveni : A. Polášková

Za kontrolní komisi : J. Nováková, P.Mašek

Omluven: K. Čech

1. Schůzi zahájil ing. Zbyněk Kopřiva, přivítal členy bývalého i nově zvoleného výboru a kontrolní komise.

2. Zapisovatelkou byla zvolena L. Čajková Pecháčková, ověřovateli zápisu J. Mucha a Z.Kopřiva.

3. Ing. Kopřiva přednesl zprávu o činnosti OV a kladně zhodnotil uplynulé volební období. Protože byla schůze usnášení schopná, vyzval k volbě předsedy OV, předsedy KK, jednatele OV, ekonoma OV.

4. Na funkci předsedy územní organizace Znojmo byli členy výboru navrženi  - A. Stehlík, J. Mucha, K. Pavlů, M. Kročil.

 J. Mucha, K. Pavlů, M. Kročil se kandidatury vzdali.

 Novým předsedou OV byl všemi hlasy přítomných členů okresního výboru zvolen A. Stehlík, který funkci přijal.

Na funkci jednatele OV byl navržen a všemi hlasy přítomných členů okresního výboru zvolen ing. R. Novotný.

Na funkci ekonoma OV byla navržena a všemi hlasy přítomných členů okresního výboru zvolena J. Závadová.

Na funkci předsedy kontrolní komise OV byla navržena a zvolena dvěma hlasy ze dvou přítomných členů KK  J. Nováková.

5. Proběhla diskuse, kde se noví členové okresního výboru domluvili na příštím zasedání, které se bude konat 9.5. 2018 v 16h ve Znojmě v budově ČSCH.

6. Usnesení – Do příštího zasedání  9.5.2018 provedou jednatel, ekonom a předseda změnu podpisových vzorů. Jednatel odešle podklady pro změny ve spolkovém rejstříku.

7. Na závěr zasedání se se všemi rozloučil za končící OV ing. Z. Kopřiva a poté v 18.30 předseda A. Stehlík schůzi ukončil.

Zapsala : 24.4. 2018 -  L. Čajková Pecháčková      ……………………….

Ověřili :  ………………                         ………………